Nagpalit ng URL

Aug 07

Nagpalit po ako ng URL ko

http://akosisuperkate.tumblr.com/
http://akosisuperkate.tumblr.com/
http://akosisuperkate.tumblr.com/ 

Yan na po yung bago.. la po ako ina unfollow =))